Specialist in gerolvormde profielen in diverse diktes en breedtes. Standaard of geheel op maat.
Betrouwbare leverancier van metalen profielen voor vele sectoren.
Popken Metaal: vakmanschap, kennis en innovatie onder één dak.
Uw partner voor metalen profielen op maat, in flexibele seriegroottes en met korte doorlooptijden.

Privacy statement

De gegevens van klanten en potentiele klanten die via diverse communicatiekanalen worden verstrekt aan Popken Metaal B.V. worden intern en extern gebruikt voor het verstrekken van product- en prijsinformatie en voor administratieve doeleinden zoals facturatie en transport. De verstrekking van persoonsgegevens is  een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten

De gegevens hebben een bewaartermijn voor onbepaalde tijd, de betrokkene heeft het  recht  om inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De betrokkene heeft het recht heeft om zijn verleende toestemming in te trekken of om een klacht in te dienen.

 

Het profiel van Popken Metaal B.V. ten aanzien van klant- en leveranciersadministratie

Popken Metaal B.V. heeft de hieronder genoemde kenmerken.

Popken Metaal B.V. levert zaken en diensten aan bedrijven.

Popken Metaal B.V. koopt zaken en diensten in van bedrijven en organisaties (B2B).

De persoonsgegevens hebben betrekking op potentiële, bestaande of oude klanten en leveranciers.

Popken Metaal B.V. verwerkt persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze, wat wil zeggen dat zij met behulp van één of meerdere computers persoonsgegevens opslaat, bewerkt, et cetera. Met andere woorden: de klantadministratie en leveranciersadministratie wordt digitaal beheerd.

Popken Metaal B.V. verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zijn afkomstig van de klanten of de leveranciers zelf, Popken Metaal B.V. heeft ze niet van derden verkregen of gekocht.

Popken Metaal B.V. maakt gebruik van Microsoft Windows en Exact.

De gegevens worden niet gekoppeld aan of samengevoegd met andere gegevens van de klant of leverancier die op een ander moment en/of in een andere context zijn verkregen, waardoor Popken Metaal B.V. nog meer weet van de desbetreffende personen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt zij verder geen gebruik van (volledig) nieuwe technologie (bijvoorbeeld vingerafdruksystemen of gezichtsherkenning). Daarnaast komen de verwerkingen niet neer op het volgen van de locatie of de verplaatsingen van personen.

Zij stelt met behulp van de persoonsgegevens geen profielen op van de betrokkenen om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld hun interesses, gedrag of economische situatie, en dergelijke.

Popken Metaal B.V. verstrekt persoonsgegevens van haar klanten en leveranciers alleen aan andere leveranciers en opdrachtnemers in het kader van het uitbesteden van werkzaamheden en het inkopen van zaken zoals materialen, onderdelen en eindproducten.

Popken Metaal B.V. doet aan direct marketing. Zij stuurt reclamemailings aan haar bestaande klanten en maakt daarbij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst.

Popken Metaal B.V. communiceert met haar (potentiële) klanten en leveranciers en sluit overeenkomsten met hen per e-mail, schriftelijk en telefonisch.

Opslag van persoonsgegevens bij Popken Metaal B.V. vindt plaats op de harde schijf van de eigen computer(s) en bij haar zelf aanwezige extra schijfruimte.

Popken Metaal B.V. maakt daarnaast gebruik van de diensten van een hosting-/cloudprovider. Deze provider levert opslagruimte en host de bedrijfswebsite en e-mail.

 

Het profiel van Popken Metaal B.V. ten aanzien van de personeels- en loonadministratie

Popken Metaal B.V. heeft de hieronder genoemde kenmerken.

Popken Metaal B.V. heeft werknemers in dienst (op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) en/of werkt met uitzendkrachten/payroll-werknemers en stagiaires.

De persoonsgegevens hebben betrekking op werknemers, waaronder in dit geval dus moet worden verstaan: sollicitanten, werknemers, stagiaires, ex-werknemers, uitzendkrachten en payroll-werknemers.

De persoonsgegevens zijn afkomstig van de werknemers zelf, Popken Metaal B.V. heeft ze niet van derden verkregen, tenzij sprake is van een uitzendkracht.

Popken Metaal B.V. verwerkt persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze, wat wil zeggen dat zij met behulp van één of meer computers persoonsgegevens opslaat, bewerkt, etc. Met andere woorden: de personeels- en loonadministratie wordt digitaal beheerd.

Popken Metaal B.V. verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens (dit zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid).

Popken Metaal B.V. maakt gebruik van Microsoft Windows of Microsoft Office.

Popken Metaal B.V. besteedt de personeelsadministratie niet uit aan een externe personeelsafdeling of -dienst. Wel verstrekt zij de persoonsgegevens van haar werknemers aan een externe loonadministrateur, boekhouder of accountant ten behoeve van uitvoering van de loonadministratie. Daarnaast werkt Popken Metaal B.V. samen met de arbodienst, het pensioenfonds, de verzuimverzekeraar en leasemaatschappij.

De gegevens worden niet gekoppeld aan of samengevoegd met andere gegevens van de werknemers die op een ander moment en/of in een andere context zijn verkregen, waardoor Popken Metaal B.V. nog meer weet van de desbetreffende werknemers.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt zij verder geen gebruik van (volledig) nieuwe technologie (bijv. vingerafdruksystemen of gezichtsherkenning). Doet u dat wel, dan moet u mogelijk een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren. Zie hoofdstuk 5 van het algemene deel voor meer informatie.

Zij stelt met behulp van de persoonsgegevens geen profielen op van de betrokkenen om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld hun interesses, gedrag, economische situatie etc.

Opslag van persoonsgegevens bij Popken Metaal B.V. vindt plaats op de harde schijf van de eigen computer(s) en bij haar zelf aanwezige extra schijfruimte.

Popken Metaal B.V. maakt daarnaast gebruik van de diensten van een hosting-/cloudprovider. Deze provider levert opslagruimte en host de bedrijfswebsite en e-mail.

 

Het profiel van Popken Metaal B.V. ten aanzien van overige zakelijke contacten

Popken Metaal B.V. heeft de hieronder genoemde kenmerken.

Popken Metaal B.V. heeft per e-mail, post en telefonisch contact met consumenten, bedrijven, organisaties, verenigingen, overheden, politici en/of andere partijen die van belang zijn voor haar onderneming (‘contacten’, ‘relaties’ of ‘betrokkenen’ genoemd);

Popken Metaal B.V. verwerkt persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze, wat wil zeggen dat zij met behulp van één of meerdere computers persoonsgegevens opslaat, bewerkt, etc. Met andere woorden: de contacten van Popken Metaal B.V. worden digitaal beheerd.

Popken Metaal B.V. verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens ( dit zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

De persoonsgegevens zijn afkomstig van de betrokkenen zelf, Popken Metaal B.V. heeft ze niet van derden verkregen of gekocht.

Popken Metaal B.V. maakt gebruik van Microsoft Windows en Microsoft Office.

De gegevens worden niet gekoppeld aan of samengevoegd met andere gegevens van de betrokkene die op een ander moment en/of in een andere context zijn verkregen, waardoor Popken Metaal B.V. nog meer weet van de desbetreffende personen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt zij verder geen gebruik van (volledig) nieuwe technologie (bijv. vingerafdruksystemen of gezichtsherkenning). Daarnaast komen de verwerkingen niet neer op het volgen van de locatie of de verplaatsingen van personen.

Zij stelt met behulp van de persoonsgegevens geen profielen op van de betrokkenen om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld hun interesses, gedrag of economische situatie, etc.

Popken Metaal B.V. geeft de persoonsgegevens van haar overige contacten niet aan anderen.

Popken Metaal B.V. doet aan direct marketing. Zij stuurt reclamemailings aan personen die zich op de website hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief en maakt daarbij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst.

Popken Metaal B.V. heeft een website met daarop algemene informatie over de onderneming en een contactformulier waarop bezoekers hun naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres kunnen invullen.

De website van Popken Metaal B.V. wordt gehost door een hostingprovider. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van Google Analytics om bezoekersstromen in kaart te brengen.

Popken Metaal B.V. maakt op haar website gebruik van functionele cookies, tracking cookies en de cookies van Google Analytics.